Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Książki

2012-04-05
Historia Polski, zwłaszcza najdawniejsza, siłą rzeczy napisana została przez zwycięski Kościół, przez kościelnych skrybów i funkcjonariuszy. Nie możemy bezkrytyczne przyjmować tego, w co chcieli oni, abyśmy wierzyli. Andrzej Zieliński, aut...
2012-04-05
Kolejna książka w ramach serii "Spotkań dawnych kultur" podejmuje tematykę fałszerstw i falsyfikatów, będących nieodłączną częścią zmagań i dociekań badaczy. Zawarte w tomie teksty traktują o postrzeganiu i użyciu falsyfikatów dawniej i dz...
2012-04-05
Autor książki "W kręgu Rogatego Serca. Korespondencja Szukalszczyków z Marianem Ruzamskim" podkreśla, że do napisania tej publikacji skłoniła historia Stanisława Szukalskiego oraz jego kontakty z tarnobrzeskim artystą Marianem Ruzamskim. - Stanis...
2012-04-05
Na niniejszą publikację składają się studia poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień koncentrujących się wokół wspólnej problematyki wrogości wobec Kościoła i przejawów antyklerykalizmu w różnych momentach dziejowych. Prezentowa...
2012-04-05
Oddajemy do rąk Państwa pracę będącą wynikiem studiów nad problematyką wczesnośredniowiecznych toporków miniaturowych. Nasze zainteresowania skoncentrowane były wokół zagadnienia toporków metalowych z Europy Środkowo-Wschodniej ...
2012-01-13
Studiując rodzime baśnie, podania i legendy, odnosimy nieodparte wrażenie, iż nasi przodkowie kochali niesamowite opowieści. (…) Przez setki lat historii naszego kraju powstał olbrzymi, barwny i ludny świat polskich wierzeń ludowych. Pięknie ilus...
2011-12-30
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ukazała się książka Tadeusza Zycha "W kręgu "Rogatego Serca". Korespondencja Szukalszczyków z Marianem Ruzamskim". Spis treści: Wstęp; Nota edytorska Marian Ruzamski - Listy Ruzamskiego do Antonie...
2011-12-01
Dzieje Słowiańszczyzny połabskiej, najdalej na północny zachód wysuniętej części dawnego świata słowiańskiego, położonej między Niemcami, Danią, Czechami a Polską i już choćby z tego powodu oddziaływającej przez kilka stuleci na dzieje przyna...
2011-11-24
Góra Chełmska leżąca niedaleko Koszalina to miejsce, które przez długie stulecia stanowiło niezwykły element lokalnego krajobrazu kulturowego. Niegdyś otoczna była zwartym pierścieniem mokradeł i lasów, co czyniło ją trudno dostępną, a...
2011-11-21
"Axis mundi" to opowieść o żądzy, ambicji, zbrodni i okrutnej wojnie. Bezwzględnej i cynicznej dyplomacji, za sprawą której na zgliszczach starego porządku wzrastały nowe imperia. Odkryj XVI-wieczny świat przesycony wiarą oraz wierzeniami, pełen ...
początek  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  koniec

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100