Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Konkurs - Rodzima kartka świąteczna

Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne
  • Organizatorem konkursu plastycznego "RODZIMA KARTKA ŚWIĄTECZNA" zwanego dalej "konkursem" jest redakcja pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" - http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/
  • Konkurs trwa od 01.03.2010 do 21.09.2010 (prace przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem gniazdo@rodzimowiercy.pl do dnia 21.09.2010)
  • Konkurs jest częścią działań promujących rodzimą kulturę Słowian
Uczestnictwo w konkursie
Konkurs adresowany jest do każdego nim zainteresowanego, po za redaktorami pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" oraz członkami ich rodzin. Prace nadsyłać mogą jedynie ich autorzy, posiadający do nich pełne prawa (nie ma znaczenia czy prace były wcześniej gdzieś publikowane, ani też czy były wcześniej nagradzane, o ile ich prawo autorskie użytkowania nie zastało w jakiś sposób ograniczone).

Jeden autor może nadesłać dowolna ilość prac w dowolnej technice graficznej, sprowadzonej do formy elektronicznej w formacie JPG (w przypadku prac niewektorowych wymagana wielkość piku to 15x10 cm przy 300 dpi rozdzielczości lub 30x20 cm przy 75 dpi rozdzielczości) lub AI (wówczas ewentualnie użyta czcionka również przekonwertowana na krzywe).

Motyw nadesłanych prac koniecznie nawiązywać musi do słowiańskich, rodzimych (przedchrześcijańskich), obyczajów i obrzędów świątecznych. Winny nawiązywać do takich świąt jak np. Jare - 21 marca, Noc Kupały - 21-22 czerwca (w tym również motywy antywalentynkowe - wskazujące Noc Kupały jako rodzime "święto zakochanych"), Plony - 23 września, Szczodre Gody - 21-22 grudnia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac podpisanych imieniem i nazwiskiem autora (lub autorskim pseudonimem) do dnia 21.09.2010 na adres e-mail: gniazdo@rodzimowiercy.pl w postaci pliku JPG lub AI.

Wyłanianie laureatów konkursu i nagrody.
Do przydzielenia nagrody predestynowana jest kapituła w skład której wchodzą redaktorzy pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura". Do 28.09.2010, po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami, każdy członek kapituły przydzieli każdej z nich punkty od 1 do 10. Praca które uzbierają największą sumę punktów zajmą pierwsze cztery miejsca, które premiowane będą nagrodami (przy czym organizatorzy konkursu skłaniać się będą ku temu, by każde z tych miejsc reprezentowane było przez innego autora oraz dotyczyło innego święta* chyba, że poziom nadesłanych prac to uniemożliwi). Dodatkowo przewidujemy nieograniczoną ilość wyróżnień.

Nagrodę stanowi przyznanie uczestnikowi tytułu zwycięzcy (zajęcie miejsca od I do IV) i nieokreśloną liczbę wyróżnień pozostałym. Zarówno prace zwycięzców jaki i wyróżnionych autorów predestynowane będą do publikacji w ramach pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" (przy czym najwartościowsze prace na sztywnej wkładce w formie rzeczywistych kart pocztowych oraz uhonorowane bezpłatnym egzemplarzem pisma je zawierającym; pozostałe np. jako ilustracje mających się ukazać w ramach pisma treści), w okresie minimum trzech lat od zakończenia konkursu. Nadesłane prace mogą zostać poddane drobnym zmianom edytorskim przez redakcje pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" (np. w formie dodania podpisu jednoznacznie określającego święto, które praca dotyczy) - na co autor zgłaszający swą prace na niniejszy konkurs, automatycznie wyraża zgodę. Głównemu zwycięzcy nadto przysługuje nagroda rzeczowa w formie niespodzianki.

Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach witryny internatowej pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" oraz witryn zaprzyjaźnionych dnia 01.10.2010.

Postanawiania końcowe.
Nadsyłając pracę, autor zgadza się na jej późniejsze bezterminowe upublicznienie jej na łamach pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" oraz w ramach portalu internetowego pisma (lub w okresie do odwołania, nie krótszym jednak niż 3 lata od momentu zakończenia konkursu oraz nieuwzględniającego wznowień numerów pisma owe prace już zawierającymi, a także nieuwzględniającego wcześniejsze ich wykorzystanie w ramach internetowego portalu pisma).

Prace zwycięskie i wyróżnione stają się współwłasnością organizatora konkursu (mogą być wykorzystywane przez redakcję pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" w dowolny sposób, w tym zostać wydane w formie papierowej, bez możliwości odsprzedania praw do nich osobom trzecim) w tym przypadku na zasadzie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0*. Autor zachowuje pełne prawa autorskie - tzn. może nadal sprzedawać pracę jako swoją.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium przez okres trzech lat od daty rozstrzygnięcia konkursu tj. do 01.10.2013 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, aż do dnia 01 sierpnia 2010r (tj.: najpóźniej na miesiąc przed rozstrzygnięciem konkursu regulamin przyjmie formę ostateczną). Prace oraz wszelkie zapytania należy nadsyłać na adres gniazdo@rodzimowiercy.pl

Nadesłanie pracy przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Patroni:

gadki z Chatki
Sponsorzy:

Rodzimy Kościół Polski

Słowiańska Wiara

Kultura Ludowa

Bannery konkursu
Rodzima kartka świateczna 1

Rodzima kartka świateczna 2


* dodatkowe punkty przyznawane będą w zależności od trudności tematyki >dotyczącej danego święta - tj. najlepsza karta z najmniejszej grupy prac >dotyczących danego święta, będą premiowane dodatkowym punktem.

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100