Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Konkurs - Rodzima kolęda

Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne
  • Organizatorem konkursu plastycznego "RODZIMA KOLĘDA" zwanego dalej "konkursem" jest redakcja pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" - http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/
  • Konkurs trwa od 21.12.2010 do 21.09.2011 (prace przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem gniazdo@rodzimowiercy.pl do dnia 21.09.2010)
  • Konkurs jest częścią działań promujących rodzimą kulturę Słowian
Uczestnictwo w konkursie
Konkurs adresowany jest do każdego nim zainteresowanego (po za redaktorami pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" oraz członkami ich rodzin), komu szczególnie bliska jest rodzima, słowiańska tradycja. Prace będące zapisem słów kolędy nadsyłać mogą jedynie ich autorzy, posiadający do nich pełne prawa (nie ma znaczenia czy prace były wcześniej gdzieś publikowane, ani też czy były wcześniej nagradzane, o ile ich prawo autorskie użytkowania nie zastało w jakiś sposób ograniczone). Jeden autor nadesłać może dowolna ilość prac.

Słowa kolędy winny być przesłane w powszechnie rozpoznawalnym pliku tekstowym (.txt, .rtf, .doc). Koniecznie winny być opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem (tudzież pseudonimem artystycznym) autora słów zgłaszanej do konkursu kolędy, a także zawierać (do wiadomości organizatorów konkursu - w celu ewentualnego późniejszego dostarczenia nagród) pocztowy adres zwrotny uczestnika konkursu.

Zgłaszane słowa kolędy mogą być ułożone do powszechnie znanych, już istniejących melodii kolęd (wówczas prosimy o wskazanie do której) lub do melodii własnej (skomponowanej przez) autora słów kolędy (wówczas prosimy jednak o załączenie również zapisu nutowego tejże melodii, w powszechnie rozpoznawalnym pliku graficznym (.gif, .jpg). Powyższe nie jest jednak wymogiem koniecznym - udział w konkursie w pełni gwarantuje przesłanie samych autorskich słów kolędy (bez wskazania jakiejkolwiek melodii).

Tym samym słowa kolędy mogą być całkowicie nową twórczością autorską lub stanowić swego rodzaju renowację powszechnie już istniejących kolęd (nie naruszających jednak chroniących ich praw, o ile takowe nadal posiadają - w przypadku wielu starszych kolęd ludowych prawa te wygasły lub istnieją w stosunkowo ograniczonej formie). Proponujemy więc popuścić wodzę fantazji, uchwycić wenę i dobrać kilka rymów, i zachęcamy do pisania...

Jeśli uczestnik konkursu dysponuje nagraniem swojego utworu, może również przesłać go nam w powszechnie rozpoznawalnym pliku audio (mp3 o parametrach nie niższych niż: 128 kb/s szybkośc transmisji, 2 kanały stereo, 44kHz częstotliwości próbkowania), przy czym nie zwalnia to autora kolędy od warunku koniecznego uczestnictwa w konkursie, czyli przesłania słów kolędy w powszechnie rozpoznawalnym pliku tekstowym na adres organizatora konkursu: gniazdo@rodzimowiercy.pl Przesłany plik mp3 może wówczas zostać wykorzystany do dalszego rozpowszechniania np. na łamach eteru radia internetowego RadioWiD (wg zasad praw autorskich wyszczególnionych niżej).

Motywy nadsyłanych prac koniecznie nawiązywać muszą do słowiańskich, rodzimych (przedchrześcijańskich), tradycji świątecznych lub noworocznych. Oznacza to, że słowa kolęd nawiązujące do symboliki i obrzędowości chrześcijańskiej nie będą uwzględniane w ramach niniejszego konkursu.

Wyłanianie laureatów konkursu i nagrody.
Do przydzielenia nagrody predestynowana jest kapituła w skład której wchodzą redaktorzy pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura". Do 01.10.2011, po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami, każdy członek kapituły przydzieli każdej z nich punkty od 1 do 10. Praca które uzbierają największą sumę punktów zajmą pierwsze trzy miejsca, które premiowane będą nagrodami (przy czym organizatorzy konkursu skłaniać się będą ku temu, by każde z tych miejsc reprezentowane było przez innego autora, chyba że poziom nadesłanych prac to uniemożliwi). Dodatkowo przewidujemy nieograniczoną ilość wyróżnień.

Nagrodę stanowi przyznanie uczestnikowi tytułu zwycięzcy - zajęcie miejsca od I do III oraz przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych. Prace zwycięzców dodatkowo predestynowane będą do publikacji w ramach pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" oraz uhonorowane bezpłatnym egzemplarzem pisma je zawierającym. Dodatkowo organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wyłonienia nieokreślonej liczby wyróżnień, które w raz z pracami nagrodzonymi wydane zostaną (z prawem uznania autorstwa) w formie publikacji elektronicznej (e-book): „Rodzime Koledy - śpiewnik” (planowane przed grudniem 2011 r.) , a najlepsze z nich zaaranżowane muzycznie i bezpłatnie rozpowszechnione w sieci internet w formie składanki.

Dodatkowo rozważamy tu - w zależności od dostępnych możliwości technicznych - umożliwienie internautom posiadającym konto na Facebooku wyłonienia własnego faworyta. Po upłynięciu terminu nadsyłania prac konkursowych planujemy ich publikacje w ramach tegoż portalu społecznościowego - praca konkursowa, która zbierze najwięcej głosów za pomocą przycisku „lubię to” (like it) zostanie także wyróżniona nagrodą rzeczową.

Ogłoszenie wyników nastąpi na łamach witryny internatowej pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" oraz witryn zaprzyjaźnionych dnia 20.10.2011.

Postanawiania końcowe.
Nadsyłając pracę, autor zgadza się na jej późniejsze bezterminowe upublicznienie na łamach pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura", w ramach portalu internetowego pisma oraz w ramach stron internatowych sponsorów i patronów konkursu (lub w okresie do odwołania, nie krótszym jednak niż 5 lat od momentu zakończenia konkursu oraz nieuwzględniającego wznowień numerów pisma owe prace już zawierającymi, a także nieuwzględniającego wcześniejsze ich wykorzystanie w ramach internetowego portalu pisma "Gniazdo").

Prace zwycięskie i wyróżnione stają się współwłasnością organizatora konkursu (mogą być wykorzystywane przez redakcję pisma "Gniazdo - rodzima wiara i kultura" w dowolny sposób (w tym np. zostać wydane w formie papierowej, bez możliwości odsprzedania praw do nich osobom trzecim w celach zarobkowych), w tym przypadku na zasadzie licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0. Innymi słowy autorzy zgłaszający swoje prace na niniejszy konkurs wyrażają zgodę na ich nieodpłatne kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie, a także tworzenie utworów zależnych, na warunkach uznania autorstwa - tj. podania imienia i nazwiska (tudzież pseudonimu artystycznego) autora pracy oraz wskazania, iż jest to praca wyłoniona w ramach niniejszego konkursu, a także z podaniem strony pisma "Gnizado - rodzima wiara i kultura, http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/". Autor pracy zachowuje pełne prawa autorskie - tzn. może nadal sprzedawać pracę jako swoją.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium przez okres pięciu lat od daty rozstrzygnięcia konkursu tj. do 20.10.2016. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, aż do dnia 21.08.2011 r. (tj.: najpóźniej na miesiąc przed upływem czasu nadsyłania prac konkursowych regulamin przyjmie formę ostateczną). Prace oraz wszelkie zapytania należy nadsyłać na adres gniazdo@rodzimowiercy.pl

Nadesłanie pracy przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

SPONSORZY I PATRONI:
Bannery konkursu
Rodzima kolęda 1

Rodzima kolęda 2

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100