Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Konkursy

Konkurs na plakat Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
2010-05-17

Biuro Promocji Zakopanego ogłasza konkurs na dziecięcy plakat 42. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. To okazja do zaprezentowania własnej twórczości, a także zachęta do rozpoczęcia przygody z folklorem, kulturą góralską, również sztuką tworzenia plakatu.

Cel konkursu:

- zainteresowanie dzieci ważnym wydarzeniem kulturalnym w regionie
- ukłon w stronę historii 42 lat Festiwalu Folkloru
- troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Podhala

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Warunki uczestnictwa:

- format pracy B2/ 50 cm x70 cm
- prace powinny być wykonane w technice:
* malarstwo - farba plakatowa
* rysunek - kredka, pastele tłuste, dopuszczalne jest mieszanie wymienionych technik
(do udziału w konkursie nie będą dopuszczane prace wykonane innymi technikami)

UWAGA!!!
W pracach nie umieszczamy żadnych napisów! Stosowne teksty na plakacie zostaną dołożone przez organizatorów konkursu!

- prace należy opatrzyć trwale umocowaną na odwrocie kartą informacyjną (czytelnie wypełnioną drukowanymi literami) wg wzoru:
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA(NAUCZYCIELA)
TELEFON DO INSTRUKTORA( NAUCZYCIELA)- SZKOŁY ,PLACÓWKI

Konkurs trwa od 12.05.2010 do 28.05.2010 r.

Prace prosimy składać w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”, ul. Grunwaldzka 3, 34-500 Zakopane, do dnia 28.05.2010, z dopiskiem „Konkurs na dziecięcy plakat festiwalowy”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  dnia 31.05.2010 w TCKiS „Jutrzenka”. Prace będą oceniane przez przedstawicieli środowisk twórczych: artystów plastyków i grafików oraz przez Dyrektora Biura Promocji Zakopanego.

Organizator przewiduje nagrody: I, II, III nagrodę oraz wyróżnienia.           
Zwycięska praca będzie drukowana jako plakat festiwalowy.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą wraz z majątkowymi prawami autorskimi na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych konkursu.

O wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród, uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacje znajdą się również na stronie www.zakopane.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 12833
lub e-mailem: jutrzenka@z-ne.com.pl

ORGANIZATOR KONKURSU:
BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO PRZY WSPÓŁPRACY Z TCKiS „JUTRZENKA”

Za: MFFZG

mat. organizatora

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100