Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Zagranica

Słowiański świat: problemy komunikacji
2011-05-20

„Metaforą naszej pracy jest most, którym można przejść do innego kraju, do innego kulturalnego kontekstu, do innego dyskursu”, twierdzą uczestnicy międzynarodowej konferencji „Słowiańska kultura: źródła, tradycje, współdziałanie”. Trwające w Moskwie forum, w którym bierze udział przedstawiciele 12 krajów, związane jest z Świętem Piśmiennictwa Kultury Słowiańskiej.  

Słowiański świat, kultura słowiańska i dusza słowiańska – co kryje się za tymi pojęciami? Docent Moskiewskiego Instytutu Języka Rosyjskiego imienia Puszkina Natalia Bondarienko zastanawia się nad tym w wywiadzie dla radia „Głos Rosji”:

We wszystkich czasach dominującymi cechami Słowian – jeśli ma się na myśli pozytywne cechy – zawsze była miłość do swojej ojczyzny, zgoda, obrona rodzinnej ziemi, pamięć historyczna, miłosierdzie oraz pielęgnacja rodziny jako ważnego elementu swojej historii oraz, oczywiście, troskliwe traktowanie ojczystego języka.

Niestety, obecnie coraz częściej mówimy nie o tych wspólnych, łączących nas cechach, lecz o tym, co nas dzieli, zaznacza Natalia Bondarienko:

Kraje Europy Wschodniej coraz bardziej odcinają się od Rosji, ponieważ uważają siebie za kraje należące do zachodniego świata. To przeciwstawianie się, z którym obecnie mamy do czynienia, powoduje brak znajomości bardzo bogatej i specyficznej kultury każdego ze słowiańskich krajów, uważa badaczka. - Należy przypomnieć w związku z tym wypowiedź słynnego serbskiego pisarza Gorana Petrowicza: „Wiele narodów zginęło nie dlatego, że miały dużo wrogów, lecz dla tego że nie było nić do powiedzenia na ich temat. Na zawsze umiera ten, którego nikt nie wspomina. A reszta nadal istnieje, ponieważ ktoś o nich opowiada”. Kiedy studenci przychodzą na mój pierwszy wykład, to pytam ich o to, jakie mają wyobrażenie o tym bądź innym narodzie? Okazuje się, że w większości przypadków przeważają stereotypy narzucane przez media. Na przykład, z Czechami w pierwszej kolejności kojarzy się piwo i hokej, przy tym brak żadnego wyobrażenia o kulturze. Rosja traktowana jest obecne przez kraje słowiańskie jako mocarstwo, ciekawe przede wszystkim ze względu na zasoby energetyczne, zaznacza Natalia Bondarienko. Niestety, język rosyjski cieszy się popularnością przeważnie w środowiskach biznesowych, a jego kulturalna wartość jest znacznie pomniejszona. Jeśli przypomnijmy sobie taki okres, jak „epoka odrodzenia narodowego” w XIX wieku, to wówczas większość krajów Europy Wschodniej sięgała po język rosyjski jako język komunikacji międzynarodowej.

Tym nie mniej ma miejsce ruch w innym, przeciwnym kierunku:

To, czym zajmuje się obecnie również nasz instytut oraz rosyjskie środowiska za granicą kształtuje zupełnie inne wyobrażenie o Rosji w świecie słowiańskim. Najważniejszym czynnikiem powinny tu być historyczne zasady, nie zaś współczesna sytuacja. Obecnie młodzi ludzie kierują się przeważnie względami pragmatycznymi i racjonalistycznymi, mówi dalej Natalia Bondarienko. – Ci, którzy odwiedzili kraje wysoko rozwinięte gospodarczo, zaznaczają, że „życie tam jest lepsze”. W związku z tym wspominam bardzo trafną wypowiedź polskiego oświatowca Stanisława Staszyca. Mówił on, że młodzi ludzie zbici z tropu historią tych państw, w których nigdy nie będą żyć i nie znający kraju, w którym powinni mieszkać, jeszcze w młodości zaczynają męczyć czcze myśli. Kiedy wyrosną, nie będą kochać swojego domu, będą się nudzić we własnym kraju, którego nie znają. Tak więc promowanie charakterystycznej spuścizny kulturalnej narodów słowiańskich jest obecnie jednym z najważniejszych zadań. Chcę podzielić się radością, mówi Natalia Bondarienko. – W tym roku w Moskwie odbył się pierwszy konkurs serbskiej piosenki i poezji, na którym wszyscy uczestnicy recytowali wiersze serbskich poetów w język oryginału. Podobny konkurs zamierzamy przeprowadzić w słowackiej ambasadzie w następnym roku. Uważam, że promowanie języków i kultur słowiańskich w Rosji oraz promowanie w świecie słowiańskim innej wizji Rosji pomoże bliżej poznać siebie nawzajem oraz zachować bogatą spuściznę i tradycje narodów słowiańskich - powiedziała na zakończenie Natalia Bondarienko.

Za: Głos Rosji

Głos Rosji

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100