Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Książki

Magia i kult drzew w kulturze ludowej
2013-03-26

Tom "Drzewo na miedzy" jest zbiorem rozproszonych artykułów prof. Teresy Karwickiej. Oddają one dobrze zainteresowania naukowe Autorki, skupiające się głównie na obecności drzew i krzewów w kulturze ludowej oraz na problemach związanych z regionem i regionalizmem, ujmowanych ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw, Kaszub i ziemi dobrzyńskiej.


Spis treści:

Część I. Drzewa (Magia i kult. Rozważania na przykładzie niektórych praktyk magicznych związanych
z drzewami; Zwyczaj stawiania majów w polskiej kulturze ludowej na tle europejskim; Zakazy związane z drzewami i motywujące je wierzenia; Drzewa w ludowych legendach o Krzyżu i narzędziach Męki; Rola drzewka i gałęzi w zimowej obrzędowości Małopolski południowej; Dęby w wierzeniach, obrzędach i symbolice Polski oraz krajów sąsiednich; Dziki bez w folklorze Europy ze szczególnym uwzględnieniem Słowiańszczyzny; Jarzębina w folklorze polskim na tle europejskim)

Część II. Regiony (Przyroda i środowisko w ludowej twórczości literackiej mieszkańców Kujaw; Kujawy jako region etnograficzny; Rola zespołów folklorystycznych na Kujawach w utrwalaniu tożsamości regionalnej; Kształtowanie się tożsamości regionalnej chłopów polskich (na przykładzie wybranych regionów); Granice zaborów jako czynnik zróżnicowania kulturalnego regionu; Badania etnograficzne Kaszub po 1945 roku i ich znaczenie dla kultury regionu)

Część III. Aneksy

Wykaz źródeł; Bibliografia

mat. wydawcy

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100