Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Rodzima wiara

Komunikat Końcowy I Wiecu Rodzimowierczego
2013-08-26

W dniach 24 - 25 sierpnia b.r. w Łodzi odbył się I Wiec Rodzimowierczy w Polsce. Zjazd rozpoczął się ceremonią złożenia ofiary Bogom i Boginiom Słowiańskim, w trakcie której zebrani modlili się o pomyślność obrad. W zgromadzeniu wzięły udział:

Grupa WiD
Pagan Federation International
Rodzimy Kościół Polski
Stowarzyszenie „Gontyna”
Stowarzyszenie „Żertwa”
Związek Wyznaniowy „Rodzima Wiara”


W trakcie posiedzeń dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu rosnącej liczby rodzimowierców w społeczeństwie polskim, objawach dyskryminacji i nietolerancji ze strony innych związków wyznaniowych, a także coraz liczniejszych w naszym kraju przypadkach podważania wolności sumienia i wyznania. Szczególną uwagę zebrani poświęcili zagrożeniom demokracji w Polsce, wynikającym z naruszania przez organy państwowe konstytucyjnego obowiązku równego traktowania wszystkich wyznań. Ponadto w ramach zjazdu odbył się cykl wykładów dotyczących sytuacji polskiego rodzimowierstwa, a także archeologii, etnografii oraz sztuki.

Gośćmi specjalnymi byli Witold Jabłoński i Konrad Lewandowski, pisarze poruszający w swej twórczości wątki rodzimowiercze. Podkreślono konieczność współpracy na rzecz rozwoju rodzimowierczego pisma „Gniazdo”.


Zgromadzeniu towarzyszyła przyjazna atmosfera, a zebrani wyrazili wolę cyklicznego kontynuowania spotkań, jak również gotowość współpracy rodzimowierczych stowarzyszeń i związków wyznaniowych przy realizacji wspólnych celów, np. ochrony zabytków i miejsc kultu.

http://www.rodzimowierca.pl/images/grafika/RKPsolarsymbol01.pnghttp://www.rodzimowierca.pl/images/grafika/RKPsolarsymbol01.png

mat. prasowe

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100