Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Tradycja ludowa

Radiowa Dwójka przyzna nagrodę "Muzyka ¬ródeł"
2013-12-10

Nagroda Programu 2 Polskiego Radia „Muzyka ¬ródeł” zostanie wręczona po raz pierwszy w najbliższ± niedzielę, 15 grudnia. Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie wybitnych artystów ludowych, którzy kultywuj± tradycję, przekazuj± j± kolejnym pokoleniom i w szczególny sposób obecni s± na antenie radiowej Dwójki. Pierwszymi laureatami zostan± kurpiowska ¶piewaczka Marianna B±czek z Bandy¶ i podlaski skrzypek Zdzisław Marczuk z Zakalinek. Nagrody zostan± wręczone 15 grudnia o godz. 16.00, podczas koncertu z cyklu „Muzyczna Scena Tradycji” w Studiu im. Władysława Szpilmana w głównej siedzibie Polskiego Radia (parter) przy al. Niepodległo¶ci 77/85 w warszawie.


Zdzisław Marczuk urodził się w 1943 roku w Zakalinkach (gm. Konstantynów), gdzie mieszka do dzi¶. Skrzypek, harmonista ludowy oraz trębacz. Wielokrotny uczestnik Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ¦piewaków w Kazimierzu Dolnym, dwukrotny laureat najwyższej nagrody – Baszty. Uhonorowany także przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Nagrod± Oskara Kolberga. Pochodzi z muzykanckiej rodziny – jego pierwszymi nauczycielami byli ojciec, znany weselny muzykant, oraz starszy brat Eugeniusz. W roku 1958 zdał egzaminy do szkoły muzycznej w Lublinie, niestety obowi±zki zwi±zane z gospodarstwem nie pozwoliły mu do niej uczęszczać. Dzięki swojej determinacji został uczniem prof. Jana Brody w ognisku muzycznym w Białej Podlaskiej. Od wielu lat uczy i zachęca do nauki muzyki ludowej młodzież Podlasia. Jest autorem wielu oberków i polek, skomponował także pie¶ń po¶więcon± Matce Bożej. Wielokrotnie nagrywany przez Polskie Radio, zarówno podczas Festiwalu w Kazimierzu, jak i podczas indywidualnych spotkań. Założył wiele zespołów, m.in.: Kapelę Rodzinn± Marczuków z Zakalinek, Kapelę S±siedzk±, Kapelę Ludow± Zdzisława Marczuka i Kapelę Rodzinn± Zubowiczów, Dziecięcy Zespół ¦piewaczy z Zakalinek oraz Zespół „Le¶niańskie nutki”.


Marianna B±czek urodziła się w 1931 roku w Bandysiach. ¦piewa od dziecka, pie¶ni uczyła się od ojca – ¶piewaka weselnego i pogrzebowego oraz stryja – skrzypka. Jestlaureatk± wielu konkursów, pięciokrotnie uczestniczyła w Festiwalu Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisł±. W 2010 roku zdobyła tam Basztę. Z bogatego repertuaru ¶piewaczego szczególnie ukochała sobie pie¶ni „le¶ne”, ale nie stroni też od „skocnych”. Dawniej inicjowała ¶piew kobiet podczas wesel, na których przez lata pełniła funkcję czepkarki. ¦piew Marianny jest szczególnie ceniony przez pasjonatów muzyki ludowej, rekonstruuj±cych dawny ¶piew polski. Wraz z innymi ¶piewaczkami z Bandy¶ jest zapraszana na warsztaty ¶piewu kurpiowskiego. W 2012 roku wyst±piła na koncercie pt. „Muzyka Ľródeł – Kurpie”, który zainaugurował XV Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Jej bogaty repertuar, a także opowie¶ci o dawnych obrzędach wielokrotnie nagrywane były zarówno podczas Festiwalu w Kazimierzu, jak i w jej domu w Bandysiach.

Magdalena Zaleska/Polskie Radio SA

Powiadamiacz

Je¶li chcesz otrzymywać informacje o nowo¶ciach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wy¶lij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100