Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Konkursy

Strachy na lachy - edycja druga
2008-07-30
Startuje II Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny "Strachy na Lachy", czyli Polacy nie gęsi - swoje strachy mają. Organizatorami są: Głogowskie Stowarzyszenie Literackie, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Klub Garnizonowy w Głogowie.

Celem konkursu jest upowszechnienie i rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej Inspirowanej mitologią słowiańską. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 14 lat. Konkurs ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział zarówno autorzy nieprofesjonalni jak i członkowie stowarzyszeń twórczych. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.

W kategorii literackiej można zgłaszać tekst prozatorski (opowiadanie, nowela, szkic, esej) inspirowany mitologią słowiańską, nigdzie dotąd niepublikowany, w czterech egzemplarzach o objętości nie większej niż 10 tysięcy znaków (ze spacjami), wraz z wersją elektroniczną zapisaną na dyskietce lub płycie CD. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), to samo godło należy napisać na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, wiekiem, danymi o przynależności do klubów i stowarzyszeń literackich.

W kategorii plastycznej prace powinny przedstawiać: portretowo, w ujęciu grupowym lub w akcji bohaterów mitologii słowiańskiej (upiory, zjawy, demony, diabły, boginki, itp.). Techniki: malarstwo (akwarela, pastel, tempera, olej), grafika (ołówek, tusz, grafika komputerowa, grafika warsztatowa), rzeźba (drewno, gips, glina). Format prac: malarskich i graficznych - od A3 (29,7 x 42 cm) do A0 (70 x 100 cm); rzeźbiarskich - do wysokości 70 cm.

Każda praca powinna posiadać dokładną metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon kontaktowy, tytuł pracy, technika i rozmiar pracy, rok powstania).

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów (zostaną wykorzystane do stworzenia stałej ekspozycji).

W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe. O wysokości nagród decyduje organizator, natomiast laureatów wyłoni powołane do tego jury. Przewiduje się I, II i III nagrodę w obydwu kategoriach (odpowiednio 500, 400, 300 zł), nagrodę specjalną za debiut literacki, ewentualnie inne nagrody specjalne.

Po rozstrzygnięciu obu konkursów (literackiego i plastycznego) zostanie wydany tomik okolicznościowy z nagrodzonymi tekstami, ilustrowany nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami plastycznymi oraz zorganizowana wystawa pokonkursowa.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w przedsięwzięciu określonym w pkt. 1, a także publikacji nagrodzonych utworów oraz stworzenia z nadesłanych z prac plastycznych ekspozycji wystawowej.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 30.09.2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Klub Garnizonowy, ul. Wojska Polskiego 58, 67 - 200 Głogów
z dopiskiem: Strachy na Lachy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2008 roku. Laureaci zostaną poinformowani listownie lub telefonicznie i zaproszeni na imprezę finałową.

Szczegółowych informacji organizatorzy udzielają pod numerami tel.:
076 8363110 Klub Garnizonowy
076 7265622 Miejska Biblioteka Publiczna

Regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych
organizatorów:
www.glogow.pl/klubgarnizonowy
e-mail: klubgarglogow@wp.pl
www.mbp.glogow.pl
Grzegorz Antosik, za: mat. organizatora

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100