Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Polityka i społeczeństwo

SAP w sprawie swastyki na grobie Karłowicza
2009-10-23

Zarząd Stowarzyszenia Artystów Polskich po ostatnich publikacjach w mediach, m.in. w Dzienniku Zachodnim ("Bronią swastyki na szlaku Karłowicza"), zdecydował się na wydanie oświadczenia.


                                                                                         Kraków, 20 pazdziernika 2009 r.
                                                                                         STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW POLSKICH
                                                                                         ul. Dietla 70, 31-039 Kraków
                                                                                         Tel. (+48) (0) 794 752 127
                                                                                         Fax: (+48) (12) 423 10 06
                                                                                         sap@artyscipolscy.pl
                                                                                         www.artyscipolscy.plDotyczy: ustawienia tablicy informujacej o Kamieniu Karłowicza


OŚWIADCZENIE


W odpowiedzi na niektóre stwierdzenia, sformułowane w publikacjach prasowych oraz
materiałach radiowych i telewizyjnych, pragniemy przedstawic Panstwu nasze stanowisko w
tej sprawie i wyjasnic przeinaczenia.


Trudno sie odniesc do wszystkich stwierdzen komentujacych nasza akcje, majaca
doprowadzic do upamietnienia w Tatrach Mieczysława Karłowicza, dlatego ograniczymy sie
do najważniejszych kwestii.


Niniejszym oświadczamy:
1. Nieprawdą jest, iż chcemy ustawic tablicę „poświęconą symbolowi swastyki”.
Postulujemy jedynie ustawienie tablicy informujacej o historii życia i  śmierci
Mieczysława Karłowicza wraz z krótkim wyjaśnieniem pochodzenia znaku swastyki
na kamieniu upamietniajacym go. Nie ma na owym kamieniu wyrytej informacji o
tym, kim był Mieczysław Karłowicz. Widnieje tam jedynie napis „Non omnis
moriar”, a pod nim - znak swastyki. Naszym zdaniem odpowiednie objasnienie jest
niezbedne.
2. Materiały prasowe, radiowe i telewizyjne, nie były przed publikacja autoryzowane
przez Stowarzyszenie Artystów Polskich.
3. Petycja umieszczona w Internecie (www.petycje.pl/3898) nie zawiera informacji o
osobnej tablicy informujacej o swastyce. Stale i wyraznie podkreslamy, że istota tego
projektu jest wyłacznie upamietnienie osoby Karłowicza, nie wywoływanie
niezdrowego zainteresowania znakiem swastyki. W materiałach prasowych nie
przytoczono ani tresci petycji, ani adresu internetowego, pod którym można ja
znalezc.
4. Szanujemy uczucia tych, którzy zostali cieżko doswiadczeni przez nazistowski reżim i
którym z tego wzgledu każda swastyka może sie zle kojarzyc. Jestesmy tak samo
wyczuleni na punkcie swastyki i innych symboli używanych przez reżim
hitlerowskich Niemiec, jak każdy przecietny Polak. Dlatego przeszkadzaja nam mity,
narosłe wokół Kamienia Karłowicza.
5. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za manipulowanie wypowiedziami reprezentantów
Stowarzyszenia jak i osób trzecich, którym błednie przedstawiono nasze stanowisko.
Równoczesnie jestesmy otwarci na rzetelna dyskusje nad projektem, szanujaca
wolnosc pogladów i prezentujaca głosy wszystkich zainteresowanych, jak również
poszukujaca kompromisu.
6. Inicjatorami akcji sa polscy muzycy z Paryża, Panstwo Nina i Aleksander Woroniccy,
którzy przed rokiem utworzyli strone o szlaku M. Karłowicza, http://karlowicz.free.fr.
Stowarzyszenie Artystów Polskich jedynie udzieliło poparcia – tej słusznej – naszym
zdaniem inicjatywie.
7. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia Artystów Polskich jest „podejmowanie
działan na rzecz ochrony obiektów i miejsc historycznych oraz dziedzictwa
narodowego”. Ustawienie tablicy miało byc ukoronowaniem obchodów setnej
rocznicy smierci kompozytora (1909-2009)
8. Stowarzyszenie Artystów Polskich jest organizacja pozarzadowa non-profit, działajaca
w sferze kultury. Stowarzyszenie nie utożsamia sie z żadna ideologia.


Po lekturze niektórych artykułów czytelnik może wrecz odniesc wrażenie, że osoby
reprezentujace Stowarzyszenie Artystów Polskich „chca swastyki na szlaku Karłowicza”. Nie
jest to prawda. (Polska Dziennik Zachodni – „Bronia swastyki na szlaku Karłowicza”,
Grażyna Kuznik, 15 pazdziernika 2009 - artykuł informacyjny)*


Wszelkie insynuacje i niedomówienia mamy prawo interpretowac, jako działanie na szkode
dobrego imienia Stowarzyszenia Artystów Polskich.


Pełny tekst petycji skierowanej do Tatrzanskiego Parku Narodowego jest dostepny na stronie:
www.petycje.pl/3898.


* zródło: Monitoring Mediów, Biuletyn Informacyjny Biura Prasowego Ministerstwa Srodowiska 15.10.2009 godz. 9.30


Zarząd
Stowarzyszenia Artystów Polskich

Zarząd SAP

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100