Gniazdo - rodzima wiara i kultura

G n i a z d o

Rodzima wiara i kultura

Strona główna   •   Gniazdo   •   Konkurs   •   Szukaj   •   Linki   •   Kontakt

Rodzima wiara

List w sprawie artykułu "Newsweeka"
2010-02-06

Tomasz Szczepański ze Stowarzyszenia "Niklot" wystosował list do autora artykułu nt. rodzimowierstwa opublikowanego przez "Newsweek" a następnie upublicznił go w internecie. Nie odniósł się jednak w nim do wzmianki dotyczącej samego Stowarzyszenia a do informacji o twórcach ideologicznych podstaw dzisiejszych ruchów rodzimowierczych - Władysławie Kołodzieju i Janie Stachniuku.

Informacja o artykule ukazała się również na stronie "Gniazda", gdzie także wskazaliśmy niektóre merytoryczne potknięcia zawarte w tekście.

Poniżej zamieszczamy w całości list przesłany do redaktora "Newsweeka":

W.P. Dariusz Wilczak

Szanowny Panie Redaktorze!

Kilka uwag odnośnie do Pańskiego artykułu dot. ruchu rodzimowierczego (neopogańskiego) w Newsweeku nr 5/2010.

1. Władysław Kołodziej nie był nigdy księdzem katolickim. Wyjaśniają to dokładnie jego życiorysy znajdujące się w poświęconych mu materiałach w zbiorach warszawskiego oddziału IPN. Nieporozumienie to prawdopodobnie wzięło się stąd, że używał tego tytułu w obrębie Świętego (Lechickiego) Koła Czcicieli Światowida (Lechickie Stowarzyszenie Czcicieli Światowida). Również fakt, że był pastorem (w Kościele Chrystusowym, ale i u metodystów) mógł sprzyjać upowszechnieniu się tej błędnej opinii - z racji zwyczajowego tytułowania określeniem "ksiądz" każdej osoby duchownej.

2. Tytuł "Drzewid Jasnogór" użyty w Pańskim tekście jest niejasny - prawdopodobnie chodzi o Łysogóry. Zestawienie tytułów, jakich Kołodziej używał zob. Łapiński M., Szczepański T. "Czciciele Polski Pogańskiej", Karta nr 19.

3. Odnośnie Pańskich opinii o Janie "Stoigniewie" Stachniuku. Twórca "Zadrugi" nie tyle odwoływał się do nacjonalizmu, co po prostu polskim nacjonalistą był. Natomiast przypisywanie mu "faszyzmu" wymagałoby większego namysłu z Pańskiej strony. Słowo to w kręgach lewicowo-liberalnych straciło swoją wartość opisową stając się epitetem używanym wobec każdego, kto systemu wartości demoliberalizmu nie podziela. Warto więc precyzować co się pod tym pojęciem rozumie.

Z poważaniem
Tomasz Szczepański

Bożywoj

Powiadamiacz

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie, wpisz swój adres email i wyślij.


Wszelkie prawa zastrzeżone © gniazdo.rodzimowiercy.pl
CEP CMS wersja 0.1.100